Kärlinjektioner för benbehandling

Brustna ådernät på benen är ett kosmetiskt problem som drabbar många. Fenomenet är vanligare hos kvinnor än hos män. Det finns en stark ärftlig faktor, och kvinnliga hormoner tycks också spela en viss roll.

Bästa behandlingsmetoden för detta problem är Microscleroterapi.

Microscleroterapi

Microscleroterapi, injektionsbehandling, är en hantverksmetod som är ytterst beroende av behandlarens skicklighet, utbildning och erfarenhet. Laser och vissa blixtlampor ger inte lika god effekt och kan orsaka ärrbildning. Med en ytterst tunn nål injiceras en lösning som får dessa kärl att skrumpna och försvinna. Omedelbart efter behandlingen uppkommer ofta en del blåmärken som försvinner ganska fort.

Ibland uppkommer en viss övergående brunfärgning av det behandlade området orsakat av järnet i blodet, detta kommer vanligtvis att försvinna inom två månader, men i sällsynta fall vara uppemot ett år. Detta är vanligast om kärlen är mycket slingriga. Vid mer långvarig brunfärgning är laserbehandling med Rubinlaser ett bra sätt att snabbt och effektivt avlägsna missfärgningen. Hur många behandlingar som behövs varierar beroende på hur utbredda kärlen är. Eventuella åderbråck beroende på placering bör åtgärdas innan behandling av microscleroterapi kan påbörjas. Ibland kan tyvärr effekten av given behandling vara dålig och de vidgade ådernäten återkomma eller nya bildas.

Vanligtvis brukar de flesta uppnå en markant förbättring när man är färdigläkt efter en genomgången behandling vilket kan vara 1-3 behandlingar eller fler med 6-8 veckors mellanrum. Slutresultatet kan bedömas tidigast först efter några månader.

Att tänka på före behandlingen

Smörj inte benen 3 dagar före behandlingen! Kladdig och fet hud gör att det är svårare att komma in i minsta kärlen.
Undvik vita långbyxor. Ibland kan det bli någon fläck efter behandlingen.

Efter behandlingen:

Du får sola! Du får njuta av livet! Våga visa benen igen!

Behandlingen utförs utav Spec.utb.leg Sjuksköterska Eva-Lotta Hedström
under handledning av en av Sveriges främsta inom området Docent Ralf Sundberg i Malmö.