Borttagning av ytliga blodkärl

Hur uppstår brustna blodkärl?

Ytliga blodkärl uppstår oftast i ansiktet eller på benen. De är mer estetiskt störande än medicinskt besvärande och kan i princip drabba vem som helst, oavsett ålder och kön. Orsakerna till uppkomsten är mycket varierande. Man vet att de är vanligare hos kvinnor i övre medelåldern och att arvsanlag har stor betydelse. Genomgångna graviditeter, hormonella förändringar, statiska arbeten, förfrysning, solande eller hårda slag kan också bidra till utveckling av kärlförändringar.

Hur fungerar Borttagning av kärl med KTP-laser?

KTP-lasern är ett instrument som avger mycket starka blixtar av grönt ljus. Ljuset kommer ut ur ett handstycke som hålls någon centimeter från huden. Laserns gröna ljus absorberas i de röda pigmenten i blodkärlet. Då bildas värme som gör att blodet i kärlet koagulerar, vilket i sin tur medför att det tillbakabildas. Detta kallas selektiv fotokoagulering, dvs. man kan behandla en förändring i huden utan att omgivande vävnad skadas. Men detta förutsätter dock att huden inte är för mycket pigmenterad eftersom pigment också absorberar ljuset.

Kan alla blodkärl behandlas?

Bäst fungerar lasermetoden på ytliga blodkärl i ansiktet. På benen används metoden med fördel på tunna kärl, dvs. mindre än 0.5 mm i diameter. För kärl med större diameter får man det bästa resultatet om man kompletterar med injektionsbehandling. I princip kan de flesta hudproblem med röd färg behandlas, dvs. brustna blodkärl, kärlmissbildningar, röd näsa, diffus rodnad och eldsmärken. Däremot kan inte åderbråck behandlas. Ljusstrålen från laser värmer kärlet som då koaguleras.

Hur lång tid tar behandlingen?

Efter en del förberedelser tar ett enstaka kärl av någon centimeters längd mindre än en minut. Ben och andra större områden får bedömas individuellt med hänsyn till hur tätt kärlen ligger.

Vad bör man tänka på före behandlingen?

Huden skall vara så vit som möjligt. Mörk hud innehåller mycket pigment och då blir även huden upphettad av laserpulsen och inte bara kärlet. Det är därför viktigt att du inte är solbränd vid behandlingen. Detta gäller också s.k. brun utan sol. Det är därför man ofta inte kan behandla mörkhyade personer.

Räcker det med en behandling?

Oftast. Beroende på storlek, utbredning, djup och var kärlet finns varierar antalet behandlingstillfällen. Det är mycket individuellt hur många behandlingar som behövs. Vid tunna kärl i ansiktet kan det räcka med 1-2 behandlingar. Grövre kärl på benen kan behöva åtgärdas fler gånger. För eldsmärken kan 2-3 gånger räcka.

Hur lång tid tar behandlingarna?

Huden ska vara helt läkt när en behandling görs. Därför bör det vara 6-8 veckor mellan behandlingarna.