Hårborttagning med Rubinlaser

Läs om varför hårborttagning med Rubinlaser är optimal.

Hur växer hår?

Hårborttagning med RubinlaserHårväxten påverkas av ålder, vitaminer, hormoner och arvsanlag. Hår växer i cykler. Hårsäckarna kan vara aktiva eller vilande. För det hår som växer på huvudet är växtcykeln ända upp till 7 år och 90 % av håret är aktivt (växande) medan resterande 10 % är vilande. Hår på armar och ben, däremot har en aktiv växtcykel på 2-3 månader och här är endast 50-70 % aktivt. Hur mycket hår man har beror på hur många hårsäckar som är i aktiv fas och hur tätt de sitter. Hur långt håret blir beror på hur fort det växer och hur lång växtcykeln är.

 

 

Hur fungerar hårborttagning med rubinlaser?

En rubinlaser är ett instrument som avger mycket starka blixtar av rött ljus. Ljuset kommer ut ur ett handstycke som hålls någon centimeter från huden. Det röda ljuset tränger in i och igenom huden. Om mörkt pigment finns absorberas ljuset i det och övergår i värme. Mörkt hår innehåller mycket pigment och ett sådant hårstrå blir därför kraftigt upphettat. Denna värme leds över till hårsäckens väggar och botten som därigenom bränns och slutar att fungera. Ger även bra resultat på inåtväxande hår.

Kan alla behandlas?

Nej. Inte personer med alltför mörk hudfärg. Mörk hud innehåller mycket pigment och då blir även huden upphettad av laserpulsen och inte bara hårsäcken. Vad som är för mörk hud avgörs av terapeuten, eventuellt efter testbehandling. Idealpatienten har ljus hud med mörka hårstrån. Blonda rödlätta och gråhåriga svarar sämre på behandling. Vitt hår går inte alls.

Hur lång tid tar behandlingen?

Efter en del förberedelser tar en överläpp några minuter. En bikinilinje 10-20 minuter per sida. Ben och andra större områden får bedömas individuellt med hänsyn till hur tätt håret växer. Vid grova hårstrån måste man behandla mer intensivt och det tar längre tid.

Vad bör man tänka på före behandlingen?

Man bör avstå från att sola. Ju brunare huden är, desto sämre är utgångsläget för bra resultat. Håret ska rakas eller klippas 2-3 dagar innan. Behandling kan inte genomföras om patienten vaxat bort håret. Efter vaxning måste håret växa ut i minst 1 månad.
Räcker det med en behandling?

Nej. I de flesta fall behövs 3-6 behandlingar. Ibland fler. Anledningen till detta är att man vid behandling bara kommer åt de aktiva hårsäckarna. Vilande hårsäckar saknar pigment och upphettas därför inte av laserpulserna. Ofta har man många fler vilande hårsäckar än aktiva.

Hur lång tid mellan behandlingarna?

Oftast mellan 4-10 veckor. Detta beror på att man måste vänta tills de vilande hårsäckarna blir aktiva igen. Det är för det mesta ingen nackdel att vänta längre, eftersom en behandling blir effektivare ju mer hår som kommit ut. I ansiktet kan man behandla tätare. Hos en del personer kan det, efter 4-5 behandlingar, inträffa att det ser ut som om man plötsligt får mer hår. Det som händer är emellertid att de kvarvarande vilande hårsäckarna ”aktiveras” av kroppen och kommer igång snabbare än de skulle ha gjort utan behandling. Detta betyder inte alls att metoden inte fungerar utan bara att man kommer fram till slutet snabbare – man når fler hårsäckar per behandlingstillfälle och per skott.

Vilket resultat kan man räkna med?

Hårborttagning VästeråsEtt hårstrå som träffas blir alltså starkt upphettat och bränner sin hårsäck. Om skadan är tillräcklig, förstörs hårsäcken och stöts bort av kroppen. Om skadan är mindre, kan resultatet i stället bli att hårsäcken producerar tunnare eller hår utan pigment, vilket syns mindre. Det finns enstaka personer som metoden inte fungerar tillfredsställande på. Därför går det aldrig att garantera ett resultat. Men hos de flesta med mörkt hår och ljus hud är resultaten mycket bra. En stor del av håret försvinner permanent redan efter några behandlingar. Det hår som befinner sig i vilofas påverkas inte. Det får väntas ut och det som kommit fram till nästa behandling kan behandlas då. Men resultatet kan bli olika på olika kroppsdelar och kan variera med personens ålder och hormonella status. Skäggväxt t.ex. är mer svårbehandlad än hår på övriga kroppen. De hårsäckar som är borta kommer inte igen, men teoretiskt kan stamceller i huden bygga upp nya hårsäckar. Därför kan enstaka underhållsbehandling behövas längre fram.

Gör det ont?

Något. Men det känns mindre än diatermi. Hur mycket det känns beror på flera faktorer: var man behandlar, hur mycket pigment som finns i huden och hur mörka de strån är som träffas. De flesta tycker att laserpulsen kittlar och sticker lite men man vänjer sig.

Vad händer efter behandlingen?

Genom att metoden bygger på att hårsäckarna tillfogas en brännskada får man normalt en viss hudrodnad. Som vid alla brännskador kan det hetta någon timme efteråt och då är det skönt att kyla med t. ex. en ispåse. Ibland ser man en liten svullnad och i vissa fall enstaka vattenblåsor, men dessa försvinner inom någon vecka. Riv inte på blåsorna för då kan de bli infekterade och i så fall finns risk för ärrbildning. Ibland uppstår temporära pigmentförändringar, speciellt hos dem som har solat. Det kan även klia några dagar efteråt.

Är laserljuset farligt?

De flesta lasertyper är inte ögonfarliga. I det här fallet är laserljuspulserna så starka att man blir bländad om man tittar på huden där de träffar. Därför har både terapeut och patient skyddsglasögon som filtrerar bort det röd ljuset. För patienten räcker det att blunda eller titta bort.

Vilka är fördelarna med Rubinlaser?

Bra evidens

Rubinlaser är en av de mest beprövade metoder, kanske har det utförts flest antal behandlingar med denna lasertyp. Vid en genomgång av kontrollerade kliniska studier på Medline och Cochrane Library visar det sig att Rubinlaser har utmärkt vetenskapligt stöd, (två randomiserade kontrollerade studier, tre kontrollerade studier), och ligger därmed i den absoluta toppen på listan med lasrar och annan utrustning.1

Bra resultat

Det röda rubinljuset har utmärkt absorption i melanin (pigment i hårsäcken). Detta ökar chansen att hårsäcken verkligen bränns och därmed slutar fungera. Samtidigt har Rubinlasern låg absorption i hudvävnaden, vilket minskar risken för att huden bränns. När dessa två faktorer samverkar ges bästa möjligheter att uppnå ett bra resultat.

Säker behandlingsmetod

Rubinlasern är en trygg och säker behandlingsmetod med små risker för bieffekter. Hårborttagning med laser är den säkraste metoden med minst rapporterade sidoeffekter i kontrollerade studier.1

1 J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2006, Vol. 20, No1, pp. 9-20

Olika sätt att ta bort hår

Permanenta metoder för hårbottagning

Rubinlasern är den lasertyp som har visat sig vara mest effektiv. Med dem tar man snabbt och beröringsfritt bort hår permanent. Det finns flera olika fabrikat. Vi använder oss av Irradias lasrar. De är svensktillverkade och av tredje generationens system med högre effektivitet än tidigare instrument på marknaden. Förutom några olika lasrar, finns det på marknaden några instrument som inte innehåller laser utan en blixtlampa som också ger starka ljuspulser. Dessa apparater skall man inte förväxla med laser. Rubin- och Alexandritlaserns ljus skadar inte blodkärl i huden.

Diatermi har länge varit den enda metod som tar bort hår permanent. Där behandlas varje hårsäck individuellt genom att en nål sticks ned i hårsäcken bredvid hårstrået varefter ström tillförs. Detta gör ont och det tar lång tid att behandla större ytor. Behandlingen måste upprepas för att ge ett tillfredsställande resultat. Diatermi kräver stort tålamod både hos terapeuten och patienten. Diatermi är den enda metod som finns för att ta bort vita eller mycket ljusa strån.

Temporära metoder för hårbottagning

Rakning påverkar varken hårets karaktär, tillväxt eller växtcykel. Nackdelarna är att det är en tidskrävande process som måste upprepas ofta. En ganska vanlig bieffekt är infektion i hårsäckarna samt klåda. Man får även stubb som sticks.

Plockning ger ett bättre estetiskt resultat, men är smärtsam och kan ge infektion i hårsäcken. Metoden är långsam och opraktisk, framför allt om större ytor plockas.

Vaxning ger ungefär samma resultat som plockning men är betydligt bättre på stora ytor. Resultatet håller en månad eller två men processen kan upplevas smärtsam och ger ibland allergiska reaktioner i hårsäckarna.